Biržiška Mykolas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Biržiška Mykolas

(1882-1962), literatūros istorikas, profesorius.

Studijavo Maskvos universitete. Dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos veikloje, buvo šios partijos narys. 1910-1911 m. buvo socialdemokratų laikraščio „Visuomenė“ redaktorius. Nuo 1908 m. dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje, buvo jos vicepirmininkas. 1917 m. tapo Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. pab.-1919 m. pr. buvo Lietuvos Respublikos švietimo ministras, 1919-1922 m. – Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pirmininkas. 1922-1939 m. – Kauno universiteto profesorius, 1926-1927 m. rektorius. 1925-1935 m. Vilniaus vadavimo sąjungos pirmininkas. 1929-1935 m. Lietuvių draugijos TSRS tautų kultūrai pažinti pirmininkas, vienas iš šios draugijos kūrėjų. 1939-1943 m. Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius. 1941-1946 m. buvo LTSR Mokslų akademijos narys. 1941-1944 m. okupacinės vokiečių valdžios pirmojo gen. tarėjo Patariamosios tarybos pirmininkas. 1944 m. emigravo į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Parašė darbų, skirtų lietuvių literatūros ir kultūros istorijai, folklorui: „Mūsų raštų istorija“, „Dainų literatūros vadovėlis“, „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos“, „Senasis Vilniaus universitetas“. Kultūros istorijos mokyklos literatūrologijoje atstovas. Sudarė vieną pirmųjų lietuvių literatūros istorijos periodizacijų. Parengė L. Rėzos „Dainų“ trečiąjį leidimą, chrestomatiją „Rinktiniai mūsų senovės raštai“, kitų vadovėlių. Išleido atsiminimų knygą „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose“.