Bistras Leonas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bistras Leonas

(1890-1971), tarpukario Lietuvos politikas. 1923-1927 m. laikotarpiu buvo Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, švietimo ministras, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras. 

1910 m. pradėjo veiklą krikščionių demokratų partijoje. 1913-1914 m. dirbo „Vilties“ redakcijoje. 1919 m. spaudos biuro vedėjas, oficiozo „Lietuva“ vyriausiasis redaktorius. 1921 m. baigęs Freiburgo un-tą įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 1922-1923 m. dėstė Kauno un-te. Prisidėjo prie 1926 m. gruodžio valstybės perversmo organizavimo. 1926-1940 m. vadovavo krikščionių demokratų partijai, redagavo laikraštį „Rytas“. Rašė politikos ir kultūros klausimais. 1940-1956 m. gyveno tremtyje Sibire.