Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Biurgeris

viduramžių Europos miesto gyventojas, kuris paprastai naudodavosi miestiečių teisėmis.