Bizauskas Kazys

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bizauskas Kazys

K. Bizauskas
K. Bizauskas
(1892-1941), tarpukario Lietuvos politikas, diplomatas.

1917-1920 m. Lietuvos Tarybos narys. 1919 m. dalyvavo steigiant Lietuvos ūkio banką. Dalyvavo Lietuvos delegacijos derybose su Sovietų Rusija, buvo šios delegacijos generalinis sekretorius. 1920-1922 m. Steigiamojo seimo narys bei Lietuvos švietimo ministras. 1922-1930 m. buvo Lietuvos atstovas Vatikane, JAV, Latvijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje. 1931-1939 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos įgaliotasis ministras, 1939-1940 m. Ministro Pirmininko pavaduotojas, įgaliotasis ministras Vilniuje. Išleido vadovėlį „Raštijos bei literatūros teorija“ (1918).