Boikotas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Boikotas

(angl. boycott), politinis ir ekonominis kovos būdas, visiškas ar dalinis santykių nutraukimas.

Politinis boikotas pasireiškia valstybės ar valstybių grupės atsisakymu užmegzti arba palaikyti diplomatinius santykius su kuria nors kita valstybe ar valstybių grupe. Iki 1924 m. Vakarų pasaulio valstybės nepripažino sovietų Rusijos ir neužmezgė su ja diplomatinių santykių. Ekonominis boikotas pasireiškia ekonominių santykių nutraukimu. Jis dažnai papildo politinį boikotą. Vidaus gyvenime boikotas pasireiškia atsisakymu dalyvauti rinkimuose arba atsisakymu dirbti boikotuojamoje įmonėje, arba pirkti tos įmonės prekes.