Bolševikų partija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bolševikų partija

viena iš XX a. pradžios Rusijos politinių partijų, atsiradusi socialdemokratų partijos pagrindu 1903 m.

Rusijos socialdemokratų partija suvažiavime suskilo į 2 dalis: V. Lenino šalininkai, kurių buvo dauguma (rus. bolšintsvo), pasivadino bolševikais. Antroji gavo menševikų pavadinimą. Partijos kūrėju ir vadu laikomas V. Leninas. 1917 m. bolševikai užgrobė valdžią Rusijoje ir tapo valdančiąja partija. Kūrė totalitarinę komunistinę valstybę ir siekė bolševikinio pavyzdžio diktatūrą įvesti visame pasaulyje. 1918 m. pasivadino Komunistų partija. Struktūra griežtai centralizuota. Partijos nariai privalėjo besąlygiškai vykdyti vadovybės priimtus sprendimus. Aukščiausia institucija - suvažiavimas, tačiau realią valdžią turėjo generalinis Centro komiteto sekretorius, Politinis biuras ir Centro komitetas.