Bostono arbatėlė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bostono arbatėlė

(angl. Boston Tea Party), 1773 m. kilęs konfliktas tarp šiaurės amerikiečių ir D. Britanijos administracijos.

XVIII a. 7 deš. didėjo nesutarimai tarp Š. Amerikos kolonijų ir metropolijos. Viena nesutarimų priežastis buvo mėginimai be kolonistų sutikimo įvedinėti mokesčius arba suteikti muito lengvatų. 1773 m. buvo priimtas „arbatos įstatymas“, suteikęs Ost Indijos bendrovei teise, be muitų įvežti į Š. Ameriką arbatą. 1773 m. gruodį grupė Bostono gyventojų, organizacijos „Laisvės sūnūs“ narių, persirengę indėnais, įsigavo į uoste stovėjusius anglų laivus ir išmetė į jūrą maišus su arbata. Britanijos valdžia griebėsi represijų. Šie susirėmimai davė pradžią kolonistų kovai prieš metropoliją.