Bremenietis Adomas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bremenietis Adomas

vokiečių kronikininkas (XI a. pirmoji pusė-po 1081), nuo 1068 m. Bremeno arkivyskupo Adalberto kanauninkas ir kronikininkas, pirmą kartą pavartojęs terminą „Mare Balticum“.

Svarbiausias veikalas – „Hamburgo vyskupų istorija“, parašyta 1072-1075 m. Ketvirtojoje knygoje pateikiama duomenų apie aisčius (minimi sambiai ir prūsai) ir ypač pabrėžiamas jų humaniškumas („homines humanissimi“).