Brest Litovsko taika

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Brest Litovsko taika

1918 m. kovo 3 d. pasirašyta taikos sutartis tarp bolševikinės Rusijos, Vokietijos ir jos sąjungininkų, pasirašyta Brest Litovske (dab. Brestas, Baltarusija).

Po bolševikų perversmo Rusija paskelbė pasitraukianti iš karo. 1917 m. pabaigoje Brest-Litovske prasidėjo vokiečių ir bolševikų derybos. Vokietija buvo suinteresuota taika rytuose, nes norėjo visas jėgas mesti persilaužimui Vakarų fronte pasiekti. Bolševikai siekė taikos, kad galėtų įtvirtinti savo viešpatavimą šalies viduje. 1918 m. sausį sovietų Rusijos delegacijos vadovas Levas Trockis atsisakė priimti Vokietijos reikalavimus. Vokiečių kariuomenė pradėjo puolimą, užimdama nemažas teritorijas. Tai privertė Sovietų Rusiją priimti Vokietijos reikalavimus. Sovietų Rusija pripažino Ukrainos ir Suomijos nepriklausomybę, atsisakė pretenzijų į Lenkiją ir Baltijos šalis. Armėnija buvo atiduota Turkijai. Rusija turėjo demobilizuoti armiją, sumokėti Vokietijai 6 mlrd. markių kontribuciją. Po Vokietijos kapituliacijos Sovietų Rusija paskelbė sutartį nebegaliojančia.