Britanijos Tautų Sandrauga

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Britanijos Tautų Sandrauga

(angl. British Commonmealth of Nations), suverenių valstybių, anksčiau priklausiusių Britanijos imperijai, federacija. Po I pasaulinio karo D. Britanijos imperija ilgainiui imta vadinti Britanijos Tautų Sandrauga. Tai nepriklausomų, lygiateisių šalių junginys. Po II pasaulinio karo nepriklausomybė buvo suteikta visoms D. Britanijos šalims ir jos vėl iš naujo turėjo prisijungti prie Sandraugos. Tai vienintelis istorijai žinomas taikus imperijos iširimas.

2001 m. sudarė 54 valstybės. Sandrauga neturi rašytinės konstitucijos ir vieningo parlamento. Valstybių premjerai reguliariai renkasi į konferenciją ir turi nuolat veikiantį sekretoriatą. 1949 m. Londono deklaracija patvirtino, kad Sandraugos aukščiausioji valdžia yra D. Britanijos karalius arba karalienė. Sandraugą sieja praeitis, tradicijos ir anglų kalba.