Brunas Džordanas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Brunas Džordanas

(Giordano Bruno; 1548-1600), italų Renesanso laikotarpio Dominikonų vienuolis, filosofas, teologas, matematikas ir astronomas, panteizmo atstovas. Jo kosmologinės teorijos sekė Mikalojaus Koperniko modeliu, kuris Saulę identifikavo tik kaip vieną iš daugybės danguje nepriklausomai judančių kūnų. Bruno paskelbė sensacingas hipotezes, teigiančias, kad Visata yra begalinė su visur vienodai galiojančiais dėsniais, o žvaigždės, matomos naktį, yra tokios pat kilmės kaip ir Saulė, todėl Saulė jokiu būdu negali būti Visatos centru.

Už laisvai reiškiamas mintis ir modernias mokslines pažiūras, kurios neatitiko tuometinių religinių dogmų, inkvizicija jį paskelbė eretiku, ilgai kalino ir tardė, kol galiausiai nuteisė mirties bausme sudeginant ant laužo. Naujausi tyrinėjimai teigia, kad esminis dalykas, dėl kurio filosofą persekiojo inkvizicija, buvo ne jo skelbta Visatos samprata, o panteistinės pažiūros, kurios niekaip nesutapo su Katalikų pasaulio sutvėrimo ir Dievo egzistavimo traktavimu. Tik praėjus keliems šimtmečiams, Džordano Bruno vardui buvo sugrąžinta derama šlovė: imta vertinti jo indėlį ne tik į astronomiją, bet ir į įvairias kitas mokslo sritis.