Brusilovas Aleksejus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Brusilovas Aleksejus

(1853-1926), carinės, vėliau – bolševikinės Rusijos karvedys, pedagogas, kavalerijos generolas, generolas adjutantas (1915), vyriausiasis Raudonosios armijos kavalerijos inspektorius (1923).

Baigė pažų korpusą ir kavalerijos karininkų mokyklą, dalyvavo Rusijos ir Turkijos kare (1877-1878), vėliau vadovavo kavalerijos divizijai, nuo 1912 m. Varšuvos karo apygardos kariuomenei. Daug dėmesio skyrė karo istorijai ir teorijai. Ypač išgarsėjo I pasaulinio karo metais (garsusis „Brusilovo prasiveržimas“). 1917 m. gegužę paskirtas vyriausiuoju karo vadu. Į tą vietą paskyrus L. Kornilovą, A. Brusilovas tapo kariniu Laikinosios vyriausybės patarėju. 1920 m. pradėjo tarnauti sovietų valdžiai. Paliko vertingų prisiminimų apie I pasaulinį karą.