Bucharinas Nikolajus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bucharinas Nikolajus

(1888-1938), vienas žymiausių bolševikų politikos teoretikų, kurį V. Leninas vadino „partijos numylėtiniu“.

Nuo 1905 m. dalyvavo revoliuciniame judėjime. 1910-1911 m. buvo įkalintas. Vėliau gyveno užsienyje, 1917 m. kartu su Leninu grįžo į Rusiją. 1926-1929 m. Kominterno pirmininkas. Redagavo pagrindinius bolševikų dienraščius „Izvestijos“ ir „Pravda“. Pasisakė už privačią nuosavybę kaime, priešinosi J. Stalino kolektyvizacijos planams, dėl to 1929 m. buvo apkaltintas „dešiniuoju nukrypimu“, „buožių gynėju“ ir pašalintas iš atsakingų valdžios postų. Vėliau atgailavo už padarytas „klaidas“. 1936 m. rengė SSRS konstituciją. 1938 m. suimtas, kankintas ir viešame teismo procese nuteistas sušaudyti.