Būga Kazimieras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Būga Kazimieras

(1879-1924), pirmasis profesionalus lietuvių kalbininkas.

Studijavo Peterburge, tobulinosi Karaliaučiaus universitete. Dėstė Permės ir Tomsko universitetuose; nuo 1922 m. Lietuvos universiteto Kaune profesorius. K. Būga rengė „Lietuvių kalbos žodyno“ leidimą, parašė istorinės fonetikos ir morfologijos darbų, tyrinėjo kirčio ir priegaidžių istoriją, ugdė literatūrinę kalbą, normino vartoseną ir rašybą. K. Būga padėjo pagrindus asmenvardžių tyrinėjimams – nustatė lietuviškąsias Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardų formas. Svarbūs K. Būgos darbai sprendžiant lietuvių etnogenezės klausimus: iškėlė hipotezę apie baltų pasitraukimą iš Dniepro aukštupio ir ne vėliau kaip VII a. siekiantį lietuvių atsikraustymą į Rytų Lietuvą bei apie tuo metu vykusį lietuvių ir latvių kalbų atsiskyrimą.