Butautas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Butautas

(mirė 1380 05 07 Prahoje), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus.

1365 m., kai Kęstutis su Algirdu išvyko į Voluinę padėti broliui Liubartui kovoti su puolančia Lenkijos karaliaus Kazimiero kariuomene, mėgino atimti iš Algirdo didžiojo kunigaikščio valdžią. Sąmokslui žlugus, buvo įkalintas Vilniaus pilyje. Pabėgo pas kryžiuočius ir Karaliaučiuje pasikrikštijo Henriku. 1365 m. su kryžiuočiais įsiveržė į Lietuvą, apgulė Vilnių, bet nepajėgė paimti. Nepavykus įsigalėti Lietuvoje, apsigyveno Prahoje, buvo Šv. Romos imperatoriaus Karolio IV globojamas. Gavęs kunigaikščio titulą ir vasalo teisėmis vokiečių žemių, gyveno jo dvare.