Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Centristai

politinės partijos, esančios tarp dešiniųjų ir kairiųjų, nariai.

Portretai

Kazys Bizauskas
Kazys Bizauskas

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.