Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Centristai

politinės partijos, esančios tarp dešiniųjų ir kairiųjų, nariai.