Cvinglis Ulrichas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Cvinglis Ulrichas

U. Cvinglis
U. Cvinglis
(Huldrych Zwingli; 1484-1531), Ciūricho (Šveicarija) protestantų vadovas. Nepriklausomai nuo Liuterio, priėjo panašių išvadų studijuodamas Šventąjį Raštą iš mokslininko humanisto pozicijų.

Pasiturinčių Togenburgo ūkininkų sūnus. Studijavo Vienoje ir Bazelyje. 1506 m. įšventintas į kunigus. 1522 m. tapo Ciūricho katedros pamokslininku, tais pat metais paskelbė 67 tezes, kuriose kritikavo Romos Katalikų bažnyčią, popiežių, atmetė popiežiaus instituciją, šventųjų kultą, celibatą, šventąjį laiką ir šventąsias vietas, vienuolių ordinus, Eucharistijos koncepciją, pasninką. 1523 m. Ciūriche įvyko pirmoji miesto valdžios surengta diskusija, per kurią U. Cvinglis pagrindė ir paaiškino savo tezes. Po disputo Ciūricho taryba suteikė jam visišką laisvę reformacinei veiklai. Tuo pasinaudojęs, jis reformavo Ciūricho religinį ir visuomeninį gyvenimą. Svarbiausi teologiniai darbai: „Baigiamųjų kalbų dėstymas ir pagrindai“ ir „Komentaras apie tikrą ir klaidingą religiją“.