Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Daladjė Eduardas

(Eduard Daladier; 1884-1970), Prancūzijos Radikalų partijos vadovas. 1924-1940 m. buvo ministras, ministras pirmininkas. Dalyvavo Liaudies fronto veikloje. 1938 m., būdamas ministru pirmininku, pasirašė Miuncheno susitarimą. Po karo vadovavo kairiųjų respublikonų susivienijimui. Nuo 1958 m. politinėje veikloje nedalyvavo.

Portretai

Platonas
Platonas

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.