Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dalevskis Pranciškus

(1825-1904), 1863 m. sukilimo dalyvis. Su broliu Aleksandru 1846 m. įkūrė Lietuvos jaunimo brolybės sąjungą.

1849 m. nubaustas katorgos darbais, 1860 m. grįžo į Lietuvą. Dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo vienas iš baltųjų grupuotės vadovų. 1863 m. Lietuvos provincijų valdymo skyriaus narys. 1863 m. vėl nubaustas katorgos darbais, 1867 m. gavo leidimą apsigyventi Irkutske, vėliau Novgorode, Varšuvoje.