Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dalinė unija

dviejų valstybių sąjungos būdas, kai jas jungia vienas valdovas ir bendra užsienio politika.