Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dancigo koridorius

pagal Versalio taikos sutartį Lenkijai atitekusi Vokietijos teritorijos dalis (71 km pločio Lenkijos ruožas, prieinantis prie Baltijos jūros). Jis 1919-1939 m. atskyrė Rytų Prūsiją nuo Vokietijos. Šioje teritorijoje buvęs Dancigo (dab. Gdanskas) miestas gavo laisvojo miesto statusą.