Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dangerutis

XIII a. pradžios lietuvių kunigaikštis. Veikiausiai vienas iš vyresniųjų lietuvių žemių konfederacijos kunigaikščių.

Jo valdos turbūt buvo pietinėje ar rytinėje Lietuvos dalyje. 1213 m. sudarė sąjungą su Novgorodo kunigaikščiu Mstislavu Narsiuoju. Grįždamas iš Novgorodo, pateko į kalavijuočių nelaisvę. Kalinamas Cėsyje nusižudė.

Portretai

Michailas Kutuzovas
Michailas Kutuzovas

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.