Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Darvinas Čarlzas Robertas

Č. Darvinas
Č. Darvinas
(1809-1882), anglų mokslininkas, paskelbęs šiuolaikinę evoliucijos teoriją ir pagrindęs gamtinės atrankos principą.