Dašnakai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Dašnakai

1890 m. Tbilisyje įkurtos armėnų tautinės partijos Dašnakcution (Sąjunga) nariai.

Gindami tautinius interesus, siekė Europos šalių ir dalį armėnų žemės valdžiusios Rusijos padedami išstumti turkus, suvienyti visas armėnų žemes ir atkurti savo valstybę. Reikalavo žemę perduoti kaimo bendruomenėms. Svarbiausiu kovos metodu pripažino terorą. 1907 m. įstojo į II internacionalą. Jų vadovaujama Armėnija 1918 m. atkūrė savo valstybingumą rusams priklausiusioje Armėnijos dalyje. Sovietų Rusijos armijai užėmus Armėniją, dašnakai kurį laiką vadovavo ginkluotam pasipriešinimui. Jį nuslopinus dalis dašnakų sugebėjo emigruoti į Vak. Europą, Graikiją, Iraną. Likusieji tėvynėje buvo sovietų represuoti. Nepriklausomoje Armėnijoje partija atkurta.