Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dauguvos prekybos kelias

vandens prekybos kelias, kuris naudojant pervalkas iš Dauguvos į Dneprą jungė Baltijos ir Juodąją jūrą. Nenustojo savo reikšmės iki pat XVIII a.