Daukša Mikalojus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Daukša Mikalojus

(m. 1613), lietuvių raštijos pradininkas. Vilniuje iš lenkų kalbos išvertė J. Ledesmos katekizmą, parašė jo pratarmę. Tai pirmoji LDK parengta ir 1595 m. išleista lietuviška knyga – „Katekizmas“.

Spėjama, kad mokėsi kuriame nors Vakarų Europos universitete. 1570-1572 m. dirbo klebonu Krakėse, vėliau gavo kanaunininko vietą Varniuose. Nuo 1609 m. administravo Žemaičių vyskupiją. Iš lenkų kalbos (1595) išvertė J. Ledesmos katekizmą („Katechizmas, arba Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“) ir mažąją J. Vujeko postilę („Postila katolicka“) (1599). „Katechizmas“ – pirmoji lietuviška knyga, išleista Didžiojoje Lietuvoje. M. Daukšos vertimas tikslus ir kūrybiškas. Originalioje postilės prakalboje, parašytoje lenkiškai, autorius aukštino gimtąją kalbą, reiškė pageidavimą, kad lietuvių kalba taptų viešosios vartosenos ir rašto kalba.