Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Daumantas

(m. 1299), Nalšios kunigaikštis. Su Žemaitijos kunigaikščiu Treniota nužudė Mindaugą ir du jo sūnus. Įsigalėjus Lietuvoje Mindaugo sūnui Vaišvilkui (Vaišelgai), pabėgo į Pskovą. 1266 m. buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu.

Jo vadovaujami pskoviečiai kelis kartus sumušė Livonijos ordino riterius. Po mirties stačiatikių bažnyčios paskelbtas šventuoju Timofejumi.