Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dekabristų sukilimas

(iš rus. dekabrj – gruodis), sukilimas prieš caro patvaldystę ir baudžiavą Sankt Peterburge, Senato aikštėje 1825 m. gruodžio 14 d. Sukilimo dalyviai – daugiausia karininkai, slaptų organizacijų nariai.

Sukilimo dieną turėjo būti duodama priesaika naujajam carui Nikolajui I. Dekabristai norėjo sutrukdyti priimti šią priesaiką ir priversti senatą pasirašyti revoliucinį manifestą, kuriame turėjo būti paskelbta apie vyriausybės nuvertimą, baudžiavos ir rekrūtų panaikinimą, pripažįstamos demokratinės laisvės. Sukilimą nuslopino caro kariuomenė. Jo vadovai (P. I. Pestelis, S. I. Muravjovas , K. F. Rylejevas, M. P. Bestuževas-Riuminas, P. G. Kachovskis ) pakarti, kiti sukilėliai ištremti.