Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dekanatas

Katalikų bažnyčios administracinis vienetas, į kurį įeina kelios parapijos.