Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dėkla

LDK valstiečių duoklė didžiajam kunigaikščiui rugiais, avižomis, šienu. Naudota pilių įguloms, kariuomenei išlaikyti.

Pirmą kartą paminėta Jogailos 1387 m. privilegijoje Vilniaus vyskupui. Tradicinis dėklos dydis – vežimas šieno, statinė rugių, 1-2 statinės avižų (nuo tarnybos).