Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dekretas

įstatymo galią turintis aukščiausios valstybinės valdžios aktas.