Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Demilitarizacija

(lot. de – priešdėlis, reiškiantis atskyrimą, panaikinimą, + militarizacija), valstybės arba jos teritorijos dalies nuginklavimas pagal tarptautinį susitarimą, draudimas turėti savo karo pramonę, laikyti ginkluotąsias pajėgas, statyti įtvirtinimus ir kt.

Pvz., 1945 m. Potsdamo konferencijos nutarimai numatė visišką Vokietijos demilitarizaciją, visos pramonės, kuri gali būti panaudota karo reikalams, likvidavimą arba jos kontroliavimą.