Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Didieji geografiniai atradimai

Didieji geografiniai atradimai
Didieji geografiniai atradimai
svarbiausieji XV a. vidurio ir XVI a. vidurio Europos keliautojų geografiniai atradimai: Amerikos atradimas (1492), jūrų kelio į Indiją aplink Afriką atradimas (1497-1499), pirmoji kelionė aplink pasaulį (1519-1522).

Didieji geografiniai atradimai sąlygojo didelius socialinius-ekonominius pasikeitimus Europoje: suaktyvino prekybą, susiformavo Europos valstybių kolonijinė sistema.