Didysis Vilniaus seimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Didysis Vilniaus seimas

Rūmai, kuriuose vyko Didysis Vilniaus seimas
Rūmai, kuriuose vyko Didysis Vilniaus seimas
Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai
Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai
Lietuvos visuomenės atstovų suvažiavimas Vilniuje 1905 m. gruodžio 4-5 d. Dalyvavo apie 2 tūkst. atstovų. Jame priimti nutarimai: 1. Dabartinė padėtis Rusijoje ir Lietuvoje; 2. Lietuvos autonomija; 3. Kaip iškovoti autonomiją; 4. Valsčiai, mokyklos ir bažnyčios.

Suvažiavimo iniciatoriai: J. Basanavičius, J. Kriaučiūnas ir P. Vileišis. „Vilniaus žinių“ redakcijoje buvo sušauktas lietuvių susirinkimas, sudaręs 15 žmonių organizacinį komitetą suvažiavimui rengti, Seimo delegatus rinko valsčiai, parapijos ir kaimai. Prezidiumą sudarė J. Basanavičius, P. Bučys, S. Kairys, A. Smetona, J. Stankūnas. Suvažiavimo metu vyko partinė kova visais svarstytais klausimais. Naktį po suvažiavimo buvo išspausdinta 36 tūkst. egzempliorių suvažiavimo nutarimų ir išplatinta visoje Lietuvoje.