Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Didžiojo kunigaikščio taryba

XIII a.-XV a. pradžioje Lietuvos karalystės ir LDK centrinės valdžios organas.

Sudarė valdovo patikėtiniai: artimiausieji giminaičiai, ištikimi sričių kunigaikščiai, įtakingiausieji kariauninkai, o vėliau – bajorai. Tarybos įgaliojimai ir sudėtis nebuvo reglamentuojama. Tarėjai, kuriuos didysis kunigaikštis parinkdavo pats, turėjo tik patariamąjį balsą (jų galėjo būti ir virš 20). XV a. I pusėje šios tarybos pagrindu susidarė Ponų taryba.

Portretai

Kamilas Kavuras
Kamilas Kavuras

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.