Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Didžiojo kunigaikščio taryba

XIII a.-XV a. pradžioje Lietuvos karalystės ir LDK centrinės valdžios organas.

Sudarė valdovo patikėtiniai: artimiausieji giminaičiai, ištikimi sričių kunigaikščiai, įtakingiausieji kariauninkai, o vėliau – bajorai. Tarybos įgaliojimai ir sudėtis nebuvo reglamentuojama. Tarėjai, kuriuos didysis kunigaikštis parinkdavo pats, turėjo tik patariamąjį balsą (jų galėjo būti ir virš 20). XV a. I pusėje šios tarybos pagrindu susidarė Ponų taryba.