Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Diecezija

katalikų bažnyčios administracinė sritis, vyskupija.