Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Diktatorius

(lot. dictator), susidarius ypatingai padėčiai ar karo atvejais Senato nutarimu 6 mėnesių laikotarpiui konsulų skiriamas Romos pareigūnas.

Pirmą kartą išrinktas 500 m. pr. Kr. Neribotam laikui diktatoriaus pareigas užėmė Sula (81 m. pr. Kr.) ir Cezaris (48 m. pr. Kr.). Dėl šios pareigybės nepopuliarumo Augustas jos atsisakė.