Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dogmatizavimas

teiginių nekritiškas vertimas dogmomis.