Domaševičius Andrius

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Domaševičius Andrius

(1865-1935), gydytojas, politikas, vienas žymiausių Lietuvių socialdemokratų grupės ir Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų.

1897 m. kalėjo Vilniuje, 1900 m. ištremtas į Sibirą. 1904 m. grįžo į Vilnių. 1905-1907 m. revoliucijos dalyvis. 1907-1917 m. nedalyvavo politinėje veikloje, dirbo mokslo ir kultūros darbą. 1917 m. buvo išrinktas Naujosios Vilnios darbininkų tarybos pirmininku. 1919 m. vadovavo socialdemokratų organizacijai, pasivadinusiai Lietuvos komunistų partija. 1919 m. tapo sveikatos apsaugos liaudies komisaru. 1919 m. lenkams užėmus Vilnių, suimtas, kalėjo. 1921 m. apsigyveno Panevėžyje, dirbo gydytoju. Buvo vienas iš Panevėžio darbininkų profsąjungų organizatorių ir vadovų. 1923-1933 m. keliskart suimtas, kalintas, ištremtas į Smilgių valsčių.