Dovydaitis Pranas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Dovydaitis Pranas

(1886-1942), filosofas, politikas, 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, Ministras pirmininkas (1919), vienas iš ateitininkų organizatorių.

1913-1915 m. redagavo laikraštį „Viltis“, vėliau žurnalus „Ateitis“, „Naujoji vaidilutė“, „Lietuvos mokykla“, „Kosmos“, „Logos“, „Soter“. 1922-1940 m. dėstė Kauno universitete. Parašė darbus „Žinojimas ir tikėjimas“ (1912), „Žmogaus išsirutuliojimas ir paleontologija“ (1913), „Istorijos filosofija ir jos problemos“ (1914), „Kristaus problema“ (1915) bei kt. Sovietų sušaudytas Rusijoje.