Dovydiškių sutartis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Dovydiškių sutartis

taikos sutartis tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Kryžiuočių ordino. Sudaryta 1380 m. gegužės 31 d. Dovydiškėse (veikiausiai Užnemunėje). Jogaila slapta įsipareigojo nepadėti Trakų kunigaikščiui Kęstučiui, jeigu jo valdas pultų kryžiuočiai.

Sutartimi Jogaila siekė sudaryti saugų užnugarį kovai su savo brolių kunigaikščių Andriaus ir Dmitrijaus Algirdaičių maištu ir karui su jų sąjungininku Maskvos didžiuoju kunigaikščiu Dmitrijumi Donskojumi (Doniečiu). Sutartis sukėlė kovą tarp Jogailos ir Kęstučio.