Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dožas

(it. doge), Venecijos (VII a. pab.-XVIII a.) ir Genujos (XIV-XVIII a.) respublikų valdytojas. Renkamas iki gyvos galvos. Nuo 1528 m. Genujoje – 2 metams.