Dualistinis pasaulio supratimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Dualistinis pasaulio supratimas

filosofinė koncepcija, skelbianti, kad tikrovė yra dvejopos – materialios ir dvasinės – prigimties. Tai antgamtinio, transcendentinio, anapusinio pasaulio pripažinimas.