Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dučė

(it. duče – vadas), fašistinės Italijos diktatoriaus, B. Musolinio titulas.