Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Dūmas

Lietuvos viduramžių valstiečio sodyba (kiemas) su žmonėmis ir žeme. Praminta dūmu, nes kūrenant židinį be kamino rūkdavo visas namo stogas.

XIV a. virto prievoliniu ir mokestiniu vienetu. Prievolės už vieną dūmą virto tarnybos prievolėmis.