Dusburgas Petras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Dusburgas Petras

Kryžiuočių ordino brolis, magistro kapelionas, „Dusburgo kronikos“ autorius.

Manoma, kad kilęs iš olandų Dusburgo, o išsilavinimą gavęs Kelne. Svarbiausias jo veikalas – vadinamoji „Dusburgo kronika“, parašyta lotynų kalba Karaliaučiuje. 1332-1335 m. Kryžiuočių ordino kapelionas Mikalojus iš Jarošino išvertė šią kroniką eilėmis į vokiečių kalbą. Pirmą kartą išleista 1679 m. Frankfurte prie Maino. Tai 1190-1326 m. keturių dalių Kryžiuočių ordino istorija (vėliau pratęsta iki 1330 m.). III dalyje aprašoma karų su Lietuva pradžia 1283-1326 metais. Šlovinama agresija prieš prūsus ir lietuvius. Šiek tiek yra prūsų religijos, papročių, buities ir kultūros atspindžių.