Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Egzekutyvinė valdžia

(lot. exsecutio – įvykdymas), žr. valdžia (vykdomoji).