Eklektika

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Eklektika

(gr. eklektikos – išrenkantis):
1. meninė savybė, būdinga dailės objektams, kurių išraiškos būdai ar formos elementai yra perimti iš kitų stilių ar kūrėjų ir suderinti kompiliacijos būdu. Atsirado vėlyvojoje antikoje, plėtota XVI a. Karačių akademijoje Bolonijoje. Ypač buvo paplitusi manierizmo, akademizmo, postmodernizmo dailėje;
2. reiškinys, būdingas XIX a. architektūrai ir dailei. Teoriškai grindžiamas romantizmo iškeltu istorizmo principu. Rėmėsi estetikos principu, teigiančiu, kad grožis yra įvairus, todėl, norint sukurti tobulą kūrinį, reikia derinti skirtingas jo apraiškas.