Ekspresionizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Ekspresionizmas

XX a. pirmos pusės meno kryptis. Susiformavo Vokietijoje. Būdinga pažiūra į meną kaip į kūrėjo pasaulėjautos išraišką. Ekspresionizmo dailei būdingas vaizdo suplokštinimas, išraiškingos spalvos, architektūrai – sudėtingas pastatų planas, netaisyklingos formos, emocingumas.

Lietuvių literatūroje ekspresionistai buvo Kazys Binkis, Kazys Boruta ir kt., idėjas skleidė žurnalas „Keturi vėjai“ (1924-1928). Dailėje ekspresionizmo bruožų turi Adomo Galdiko, Antano Gudaičio, Antano Samuolio ir kt. tapyba bei grafika.