Emso depeša

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Emso depeša

telegramos klastotė, Prūsijos kanclerio O. fon Bismarko panaudota karui su Prancūzija sukelti.

1869 m. santykiuose tarp Prancūzijos ir Vokietijos kilo įtampa, nes Ispanijos valdovams mirus, sostas buvo pasiūlytas Prūsijos Hohencolernų dinastijos kunigaikščiams. Prancūzijos imperatorius Napoleonas III baiminosi Prūsijos įsivyravimo Europoje ir pareikalavo per savo pasiuntinį, kad Prūsija atsisakytų tokių ketinimų. Pašnekesio su pasiuntiniu detales Prūsijos karalius Vilhelmas I, tuo metu buvęs Bad Emso kurorte telegrama pasiuntė O. fon Bismarkui. Šis, palikęs ultimatyvius prancūzų pasiuntinio pasisakymus perdavė telegramą spaudai. Tokiu būdu demaskuota ir izoliuota Prancūzija 1870 m. liepos 19 d. paskelbė Prūsijai karą.